Boss HRM

Boss Online HRM platformu, tüm İK süreçlerinizi senkronize yürüterek, zaman kaybınızı minimize eder.

Bilgi Al

Boss HRM

Boss Online HRM platformu, tüm İK süreçlerinizi senkronize yürüterek, zaman kaybınızı minimize eder.

Bilgi Al

Bilgiden Dönüşüme

Endüstrileşmenin ve teknolojik değişimlerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar işletmelerin kendilerini yenilemelerini, yeni çalışma ve üretim teknikleri kabul etmelerini, çağdaş işletme ve personel ilkeleri uygulamalarını zorunlu kılmıştır.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ve ilerlemeler sonucu görülmekte olan işlerin biçim nitelik, nicelik yönünden önemli değişimlere uğraması, yeni iş ve çalışma alanlarının ortaya çıkmasına, bu alanlarda değişik nitelikte personele gereksinim duyulmasına neden olmuştur.

Bunun yanında işletmeler, eldeki personeli değişen çevresel koşullara uyumlu kılabilmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Çağdaş yönetim ve çağdaş yönetici kavramları bu nedenle büyük bir önem kazanmıştır.

İnsancıl ilişkiler akımına bağlı olarak, kurumların toplumsal ve endüstriyel psikolojiyi göz önünde bulundurması ve uygulaması eğilimi giderek artmıştır. Bunun sonucunda insan kaynakları yönetimi, mekanik ve rutin yönlerinden çok; dinamik ve yaratıcı yönlerine ağırlık verilen, toplumun her kesiminden insanın yaşamına yön ve biçim veren kapsamlı bir yönetsel etkinlik alanı olarak algılamıştır.

Geçmişten Günümüze

Geçmişten günümüze İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde kullanılan yöntemler farklılık göstermektedir: Geçmiş yıllarda kullanılan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nde, kişilere ait hassas bilgileri barındırırken hem sosyal bir ağ da oluşturan mimarisi açık, esnek ve entegre bulut (cloud) hizmetlerini veren bir sistem bulunmamaktadır. Devamı...

Boss HRM
Seçme Yerleştirme Süreci Aksiyonları

Seçme Yerleştirme Süreci Aksiyonları

Seçme yerleştirme modülünde aday ile yapılan görüşmeler aksiyonlar şeklinde yazılabilmelidir. Örneğin, telefon, toplantı, ücret teklifi, değerlendirme, sınav gibi aksiyonlar ve bunların sonuçları kaydedilebilmektedir. Bu aksiyonlardan bir tanesi de işe alımdır, bu işlem bizi ONBOARDING ekranına yöneltecektir.

Organizasyon Yönetimi

Organizasyon şeması çalışanların bağlı bulunduğu şirket işyeri, ünite, departman, bölüm, birim olmak üzere tüm alanların tanımlandığı alandır. Bu sayede bölüm, birim, departman ve daha alt seviyelere kadar personelin bağlı olduğu kısım dinamik bir şekilde tanımlanabilmektedir. Sınırsız sayıda organizasyon senaryoları oluşturulabilir ve kaydedilebilir.Devamı...

Organizasyon Yönetimi
Sicil Yönetimi ve Bordro

Sicil Yönetimi ve Bordro

Sicil, çalışan personellerin tüm özlük bilgilerinin, doküman, ücret, zimmet, uyarı/ödül, savunma, işten çıkış, masraf merkezi, banka bilgisi, avans taleplerinin tutulduğu yetkili yöneticiler tarafından düzenlenebildiği, raporlanabildiği alandır. Yapılan değişiklikler tarihçe alanında tutulur. Gerekli hassas bilgiler şifrelenerek veri tabanına kaydedilmektedir.Devamı...

Kullanıcı Yetkilendirme, Dil Yönetimi ve Roller

Boss HRM sistemi içerisindeki her bir aksiyon rollere bağlanmıştır. Aksiyon rol yetki tablosu oluşturulmuş, gelen request’lere göre yetki tanımlaması verilmiştir. Admin kullanıcılar sistemdeki alt modüllere kullanıcı yetkilerini vermek için, birden çok rol ataması yapabilmekte ayrıca her bir rol, son kullanıcının yetki düzeyine ve gelen requestlere göre yapılandırılabilmektedir.Devamı...

Kullanıcı Yetkilendirme, Dil Yönetimi ve Roller
Vardiya, Mesai, İzin, Zaman Yönetim Sistemleri

Vardiya, Mesai, İzin, Zaman Yönetim Sistemleri

Personelin mesai ve izin yönetiminin kâğıt ve e-mail ortamında yapılması, yöneticilerin çakışan izinleri ve önceden yapılan kullanımları dikkate almasını zorlaştırmaktadır. Birden fazla iş yeri olan firmaların farklı vardiyaları yönetmesi karmaşık bir süreçtir. Boss HRM'ın amacı çalışanların vardiyalarını, mesailerini, fazla mesailerini, izin, hastalık gibi yokluk hallerini en hızlı şekilde takip etmektir.Devamı...

İşe Alma ve İşten Çıkartma

Personelin işe alım işlemlerinin hızlıca yapılabilmesi için gerek OCR modülü kullanılarak gerekse manuel olarak sicil oluşturulabilir. Eğer işe alınacak personel hali hazırda aday havuzunda ise profil üzerindeki aksiyonlardan "işe al" aksiyonu ve CV bilgileri ile otomatik olarak sicil oluşturulur.Devamı...

İşe Alma ve İşten Çıkartma
Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Yönetimi bölümünde; eğitim kurumları, eğitimciler, eğitim yerleri, eğitim maliyetleri gibi tanımlamalar yapıldıktan sonra personelin gelişim planına göre alması gereken eğitimler ile ilgili müfredat oluşturulur. Personel ek eğitim talep edebileceği gibi yöneticiler de eğitim ataması yapabilirler.Devamı...

Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetim sistemi, şirketin hedeflerine ulaşması için tutarlı ve organizasyon ile uyumlu değerlendirme süreçleri ortaya koymasını sağlar. Personelin yetkinliklerinin belirlenmesi ve bu yetkinliklere paralel hedefler oluşturulması temel alınmıştır. Yeteneklerin gelişimi için personel ile yöneticiler arasında sürekli bir bağ kurularak, personelin sürekli hedefleri konusunda ne aşamada olduğunun belirlenmesi sağlanmıştır.Devamı...

Performans Yönetim Sistemi
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?