• Kalite 9001
  • Kalite 27001
Informasoft® is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded HR Management Software Platform with features such as CV parsing, social networking, while utilizing OCR techologies and smart encryption. (support number: 714091)

Kalite

Kalite, Informasoft®’u geliştiren Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ‘nin başarısının temel taşlarından biridir. Boss Yönetişim, kendi hizmetlerinin kalite sistemlerini yönetirken diğer yandan da müşterilerine kalite konusunda mentorluk yapmaktadır.

Rekabetçi ve lider bir yazılım ürünü ortaya çıkarmak için kalite alanında çok çalışılmıştır. Şirketimiz, global müşterilerinin hassas datalarını bulundurduğu için, sürekli denetime tabii tutulmaktadır.

Farklı sektörlerin kendi regulasyonlarına uygun sistemler geliştirerek kalitemizi sürekli arttırma gayreti içindeyiz. Örneğin; sistemimiz BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak veri tutmaktadır.

Sertifikalarımız

ISO 27001
ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) güvenlik ve gizlilik gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenen standarttır. Yeterli ve uygun güvenlik kriterlerinin seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
ISO 27001, kurumların risk yönetimi ve risk planlarını, görev ve sorumluluklarını, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimini, prosedürlerinin hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarının güncel tutulmasını gerektirmektedir. Şirketimiz, tüm bu faaliyetlerinde içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası kapsamında hizmet vermektedir.
ISO 10002
ISO 10002
Firmamız Müşteri Memnuniyeti Sistemi ile birlikte müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeleri sürekli kılmayı amaçlamaktadır. Amacımız hizmetlerimizden memnun olan müşteri sayımızı arttırarak organizasyonumuzun müşteri ile ilgili olan süreçlerini standart hale getirmektir. ISO 10002 müşteriye çok hızlı şekilde cevap verilmesini ve kayıtların güncel tutularak sorunların etkin takibini gerektirir.
ISO 9001
ISO 9001
Güncel ve tutarlı bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Firmamız bu standardın şartlarını sağlayarak ISO 9001 belgesini uzun yıllardır elinde tutmaktadır. Belge hizmetlerimizin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak sağlandığını gösterir. 
Bu standart sayesinde; çalışanlarımızın kalite bilinci maksimize edilmiş ve hizmetlerimizin sonuçlarının etkin bir şekilde ölçümlenmesi sağlanmıştır.
Hizmet Yeterlilik Belgesi
Hizmet
Yeterlilik
Belgesi
TSE tarafından verilen prestijli bir lokal sertifikadır. Hizmet verilecek konunun, ilgili hizmet için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir.
Mali Sorumluluk Sigortası
Mali
Sorumluluk
Sigortası
Firmamız müşterilerimizi muhtemel kayıp ve zararlardan korumak amacıyla 2.000.000 USD tutarındaki mali mesuliyet sigortasına sahiptir.
Siber Saldırı Sigortası
Siber
Saldırı
Sigortası
Firmamız, kişisel veya kurumsal verilerinizin ihlali nedeniyle doğabilecek zararları, ağ güvenliğine yapılan saldırılar veya ağ kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklardan doğabilecek net kar kaybını, yaşanan bu tarz durumların itibar kaybına neden olmaması için yapılması gereken masrafları, güvence altına almak amaçı ile Siber Saldırı Poliçesine sahiptir.