• Iletisim 2 Rnk
 • Iletisim 3 Bw
Informasoft® is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded HR Management Software Platform with features such as CV parsing, social networking, while utilizing OCR techologies and smart encryption. (support number: 714091)

Informasoft®'un Lokal Özellikleri

 • Sicil kartı alanlarının lokal ihtiyaçlara ve mevzuata uygun olması. Örneğin kanun numarası, eş-çocuk bilgilerinin takibi yapılmaktadır.
 • Özel sigorta poliçelerinin mevzuata uygun olarak kişi bazında takibini sağlar.
 • Türkiye yasalarına özel asgari geçim indirimi ve benzeri uygulamalar modüler olarak sisteme eklenmiştir.
 • Türkiye mevzuatına uygun olarak izin ve mesai takibi yapılabilmektedir.
 • Beyannamelerin kurumlara otomatik olarak online gönderimine olanak vermektedir. Örneğin sosyal güvenlik kurumuna verilmesi gereken aylık hizmet bildirimi el değmeden tek tıkla kuruma ulaşmaktadır.
 • Giriş ve çıkışlar kurumların online portalına otomatik bağlanarak yapılabilmektedir.
 • Kayıtlı e-posta ile süreçler dijital tebligat kanununa uygun hale getirilmektedir.
 • Hastalık raporlarının yasal takibi otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Haciz, nafaka ve icra takibi modülleri ile personelden kesilmesi gereken bedeller dosya numaralarına göre takip edilir.
 • Takip edilmesi gereken teşvikler ve kontrol noktaları sistemde yer almıştır.
 • Deneme süresi sonu, işe iade davası açma süresi ve benzeri süreleri için ilgili vadelerde sistemin İnsan Kaynakları sorumlularını uyarması için mesaj merkezi geliştirilmiştir. Tüm süreler iş kanunu , sosyal güvenlik ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.
 • Bordro parametreleri tamamen Türk yasalarına uygundur.
 • Döviz kurları Türkiye Merkez Bankasından sisteme otomatik olarak aktarılmaktadır.