• blog 2 Rnk
  • blog 3 sb
Informasoft® is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded HR Management Software Platform with features such as CV parsing, social networking, while utilizing OCR techologies and smart encryption. (support number: 714091)
14Aralık

SELİM T. AKDAĞ’IN "YENİ NESİL İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI“ KONULU RÖPORTAJI HİZMETİX DERGİSİNDE

CEO’muz Selim T. Akdağ’ın “Outsource ve Danışmanlık Alanında Bütünleyici Hizmet Felsefesi“ ve “Yeni Nesil İnsan Kaynakları Uygulamaları“ konulu röportajları Hizmetix Dergisi Aralık 2018 sayısında yerini aldı. Yayınlanan röportajı içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

Bu yazılımda hem günlük İK süreçlerinin ihtiyaçlarına cevap bulmalısınız hem de organizasyonel yapınızın hiyerarşisinde çeşitli kademelerde ihtiyaç duyulan analiz, rapor ve KPI’lara hızlıca ulaşabilmelisiniz. Aynı şekilde çalışan da sürece online olarak katılarak verinin merkezileşmesini sağlamakta katkıda bulunmalıdır. Informasoft®, seçme-yerleştirmeden başlayarak iş akdinin sonlandırılmasına kadar tüm süreçleri kapsayan uçtan uca bir çözüm. Aynı anda modüler bir yapısı olduğu için bazı firmalar sadece izin yönetimi, online bordro görüntüleme, zimmet yönetimi, devam takip gibi ayrı ayrı modülleri kullanıyorlar.

Firmaların ihtiyaçları nedeniyle bu modüllere ek yazılımlar da geliştiriyor musunuz?

Tabii ki. Mesela, Türkiye’de 65 iş yeri olan bir mağaza zinciri hem izin hem devam takip hem de satış prim sistemini bizim sistemimiz üzerinden yürütüyor. Doküman yönetim sistemi ile sicil dosyalarında bulunması gereken tüm dokümanlara sistem üzerinden dijital olarak erişebiliyorlar. Aynı zamanda yetkinlik, performans, eğitim yönetimi modülleri de firmaların ihtiyacına göre özelleştirilebiliyor. Yazılımın önemli özelliklerinden biri sistemdeki hassas verilerin şifreli olarak tutulması ve yazılımın altyapısının KVKK’nın silme, yok etme ve anonimleştirme konusunda yeterli olmasıdır.

INFORMASOFT® YAZILIMINI TÜM FİRMALAR KULLANABİLİR

Bu yazılımınızı farklı sektörlerden, farklı büyüklükte firmalar kullanabilir mi?

Evet kullanabilir. Örneğin, şu an 6 bin çalışanı olan bir firma da kullanıyor, 20 çalışanı olan bir firma da... Lojistik, havacılık, e- ticaret, otomotiv, üretim, tekstil, bilişim, hizmet, enerji gibi birçok sektörden müşterimiz var. Endüstrileşmenin ve teknolojik değişmelerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar, işletmelerin kendilerini yenilemelerini, yeni çalışma ve üretim teknikleri kabul etmelerini, çağdaş işletme ve personel ilkeleri uygulamalarını zorunlu kıldı. Geçmişte, İK yönetiminde çalışan personelin yazılı evrakları ya dosyalama ile ya da taratılarak sistemde kayıt altına alınıyordu. Taranmış kayıtlarda personelle ilgili değişiklik yapılamadığı için süreç sürekli emek harcayarak tekrarlanıyordu. Personel self-servis bir biçimde katılamıyordu.Ülkemizde halen kullanılmakta olan yerel insan kaynakları yönetim sistemleri yazılımları organizasyonların mevcut çalışanlarıyla, şirketin bilgi mirasına sahip eski çalışanlarıyla ve hatta tedarikçileriyle etkileşim içinde bulunmalarına olanak veren sosyal bir ağ oluşturmaları için yeterli değildir. Yazılım testlerini teknik ekibin dışında operasyon personelinin ve mevcut müşterilerin yapması verimliliği maksimize etmiştir. Normal şartlarda yazılım geliştirici firmanın bir insan kaynakları projesi geliştirmek için; kullanıcı hikâyesi, teknik bilgi, sektörel pratikler, kullanıcı deneyimi ve geri bildfirim gibi deneyimlere ihtiyacı vardır. CottGroup® çatısı altında hali hazırda tüm bu bahsedilen bilgilerin bir arada olması ve derin mevzuat danışmanlık bilgisi, sistemi mükemmelleştirmiştir.

INFORMASOFT®’UN MERKEZİNDE ‘İNSAN’ VAR

COTTGROUP® YÖNETİCİ ORTAĞI SELİM TANKUT AKDAĞ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN GELİŞTİRDİKLERİ INFORMASOFT® YAZILIMININ MERKEZİNDE ‘İNSAN’IN OLDUĞUNU VE BU YAZILIMI TÜM FİRMALARIN KULLANABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR.

Informasoft®, çatısı altındaki 7 şirketle 24 ülkeye hizmet ve yazılım ihracatı yapan CottGroup®’un insan kaynakları yönetim sistemleri için geliştirdiği bir yazılım. Kurumsal gelişime katkısı çok yüksek olan bu yazılımla ilgili sorularımızı CottGroup® Yönetici Ortağı Selim Tankut Akdağ’a yönelttik.

Öncelikle Informasoft® yazılımınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Kim tarafından geliştirildi? Herhangi bir destek alındı mı?

Informasoft®, CottGroup® tarafından geliştirilmiş ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir insan kaynakları yönetim sistemi yazılımıdır. Informasoft®, merkezine temel öğe olarak ‘insan’ı koymuştur. İnsan merkezli bu sistemde farklı rollere sahip kullanıcılar ihtiyaç duydukları aksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşırlar. İK yetkilileri, eğitmenler, yetkili kullanıcılar değişik alanlarda etkileşimli bir şekilde veri oluşturarak aralarında bir bağlantı sağlarlar. Sistem sosyal anlamda kullanıcıları etkileşime girmeye teşvik etmektedir. Bu özelliğinden ötürü kurumsal gelişime katkısı çok yüksektir. Bir kurumun amacına ulaşabilmek için vazgeçemeyeceği en önemli sermayesi insandır. İşletmenin diğer varlıklarına nazaran, başarı için insan ve emek faktörlerinin sürekli geliştirilmesine ihtiyaç vardır. İnsan sermayesi ile başarı arasındaki pozitif ilişki, günlük görevlerin etkin olarak yerine getirilmesi ve verimliliğin artmasıyla kurulan bir köprü gibidir. Çağımızda bu köprülerin oluşturulması, sağlam ve dinamik altyapılar gerektirir. Informasoft®, günümüz teknolojisinin gerektirdiği tüm dinamiklere sahiptir.

COTTGROUP®’UN TÜM BİRİKİMİ INFORMASOFT®’A AKTARILDI

CottGroup®, Informasoft®’a hangi tecrübelerini aktardı? Informasoft®’u güçlü kılan özellikleri neler?

Sistemin başarısı, asıl meslekleri insan kaynakları, özlük, performans ve bordrolama olan uzman bir ekibin doğrudan ihtiyaçlarını yine aynı firma bünyesindeki yazılımcılara aktarmasıyla ortaya çıkmıştır. CottGroup®, dünya çapındaki seçkin iş ortaklıkları sayesinde bilgi ve tecrübesini artırarak insan kaynakları uygulamaları, bordro ve yazılım alanlarında lider kuruluşlardan biri haline gelmiştir.

Informasoft® yazılımı, tasarım ve geliştirme aşamasında dört ayrı kanaldan beslenmiştir. Grup firmalarının deneyimi sayesinde danışmanlık, dış kaynak (outsource), eğitim ve teknoloji alanındaki tüm birikim Informasoft® yazılım projesinin ekosistemine aktarılmıştır.

Kurumların insan kaynakları yönetim sistemlerine olan ihtiyaçları ve global trendler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kurumların, Informasoft® Sistemi’ne geçerek elde edecekleri yalnızca stratejik bir gelişim süreci değildir. Asıl kazanç, kuruluşun tamamında gerek yeteneklerin geliştirilmesi, gerek eğitim seviyesinin ve kalitesinin arttırılmasının sağlanmasıdır. Ek olarak, iç iletişimin istenen seviyeye çıkarılmasını sağlayan örgütsel bir dönüşüm süreci de gelecektir. Şirket yöneticileri, hızlıca elde edecekleri veriler sayesinde sonuçları daha anlamlı yorumlayarak hızlı karar veriyor. Bir kurumun amacına ulaşabilmek için vazgeçemeyeceği en önemli sermayesi insandır. İşletmenin diğer varlıklarına nazaran, başarı için insan ve emek faktörlerinin sürekli geliştirilmesine ihtiyaç var. Yıllar boyunca başarılı işletmelerin devamlı olarak çözmeye çalıştığı problemlerden biri de insan sermayesi ile firma başarısı arasındaki ilişkiyi yorumlama çabası olmuştur. Malum, günümüzde şirketlerin odağındaki en önemli hedef dijitalleşme olmalıdır. Araştırmalara göre bu alanda yatırımlarını gerçekleştiremeyen firmaların birçoğu 10 yıl içinde yok olacaklardır. Trendlerin başında insan kaynakları süreçlerinin hızlı ve sorunsuz yönetimi ve iş akışlarının online hale getirilmesidir.

TÜM SÜREÇLERİ KAPSAYAN UÇTAN UCA BİR ÇÖZÜM

Yazılımın özelliklerini biraz detaylandırabilir miyiz? Bu yazılım, İK süreçlerine ne gibi avantajlar sağlıyor?

Öncelikle çağdaş bir ‘İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nden (İKYS) ne anlamalıyız, onu özetleyelim. İKYS, çeşitli sistem ve uygulamaları bir arada bulunduran, İK fonksiyonlarını birbirini tamamlayacak şekilde iş süreçleriyle uyumlu hale getiren bir yazılımdır.

Posted in İNSAN KAYNAKLARI