• blog 2 Rnk
  • blog 3 sb
Informasoft® is a TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) funded HR Management Software Platform with features such as CV parsing, social networking, while utilizing OCR techologies and smart encryption. (support number: 714091)
11Ocak

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN İŞÇİLER ÇALIŞTIRILAMAYACAKLAR

Yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren torba yasa ile önemli bir düzenleme getirilmişti. 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. Maddesiyle, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda çalıştırılan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği için tehlike arz eden mesleklerde görevli işçilerin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. İşverenlerin uygulamaya geçebilmesi için bir yıllık süre tanınmıştı fakat bu bir yıllık süre 25.05.2016 tarihinde sona erecektir.

25.06.2016 Tarihine kadar tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki yeterlilik belgesi alınmadan çalıştırılması halinde ve bu durumun tespit edilmesiyle birlikte söz konusu işçileri çalıştıran işverenlere her bir çalışan için 500,00 TL idari para cezası kesilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi ile işçi çalıştırma zorunluluğu şuan tüm sektör ve işyerleri için geçerli değildir. Çalışma ve İş Kurumu’ nun yapacağı çalışmalarla kapsama alınması gereken sektör ve işyerlerinin sayısı arttırılacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesinin verilmesi ile ilgili kural koyucu makam olarak görev yapacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitim ve öğretim kurumlarına ve üniversitelere mesleki yeterlilik belgesi akreditasyon yetkisi vermektedir. Eğitimin sonunda belgelerini almaya hak kazananlara mesleki yeterlilik belgesi verilecektir. Eğitimi tamamlayıp belgesini almış olan işçiler yapacağı işle ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip sayılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ve Ünversitelerin ilgili birimlerinden ustalık begesi, teknikerlik, teknisyenlik diploması almış olanların uzmanlaştıkları alanlarla ilgili çalıştırılmalarında mesleki yeterlilik belgesi aranmayacaktır.

Buna göre; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde 25.05.2016 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçiler çalıştırılamayacaklardır. Mesleki yeterlilik belgesi olmadan aşağıdaki mesleklerde işçi çalıştırmaya devam eden işverenlere her bir çalışan için 500,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi için Tıklayınız.

Posted in İNSAN KAYNAKLARI